پروفایل مصطفی ابراهیم زاده

مصطفی ابراهیم زاده پیمانکار ساختمان
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان غربی

اجرای صفر تا صد ساختمان به صورت پیمانکاری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید